Foreningen Norden i Jubilæernes tegn

 

2019 står for Foreningen NORDEN i Odder i jubilæernes tegn. I april måned markeredes 100-året for Foreningen NORDEN’s dannelse – her i Odder med festaften på Odder Parkhotel, nordiske film i Biffen og koncert i Odder Sognekirke.

Program for 2019/20 (pdf)

Den 2. november er det 75 år siden, en kreds af Odderborgere dannede en lokalafdeling af Foreningen NORDEN i Odder. 75-årsjubilæet markerer vi på selve dagen med festmiddag og nordisk sang på Rude Strand Højskole.

Stifterne af Foreningen NORDEN håbede, at et tættere nordisk samarbejde kunne sikre freden efter 1.verdenskrig. Selv om freden kun lod sig sikre i 20 år mellem de to verdenskrige, voksede ønsket om et mere formelt samar- bejde mellem landene i Norden. Foreningen NORDEN spillede således en væsentlig rolle frem til oprettelsen af Nordisk Råd i 1952, Nordisk Kulturfond i 1966 og Nordisk Minister- råd i 1971, og foreningen har været helt i front i det arbejde, der førte til nordisk pasunion, fælles arbejdsmarked, socialkonvention og sprogkonvention.

I helt aktuelle meningsmålinger siger 9 ud af 10 nordboere, at nordisk samarbejde er vigtigt eller meget vigtigt. To tredjedele ønsker mere af det.

I sin hyldest til Foreningen NORDEN i anledning af 100-årsjubilæet skrev den islandske forfatter Einar Már Guðmundsson bl.a.:

”William Heinesen sammenlignede Færøerne med et sandskorn på gulvet i en balsal, men gransker du sandskornet i et forstørrelsesglas, ser du hele verden. Tal ikke om store nationer og små nationer, udkanter, verdenshjørner og periferier. Jorden er en kugle; midten hviler under dine fødder og følger dig, uanset hvor du bevæger dig hen. Om det samkvem mellem os her i nord, som senere fik navnet nordisk samarbejde, handlede i sin tid skandinavismen og folkeoplysningen og hertil kan Foreningerne NORDEN føre deres rødder tilbage. Da tankegangen blev udbredt til hele Norden, blev den nordisk, men det var folkeoplysningen, der lagde grunden til det høje kulturelle niveau, som hersker i de nordiske lande.Det er på den måde, at der bliver højt til loftet og god plads mellem væggene, at samfundene bliver åbne og frie, og dét i et sådant omfang, at man mange steder i verden betragter dem som forbilleder.”

Programmet for 2019/20 følger på de følgende sider. Hvad har det nu med Einar Már Guðmundssons flotte ord at gøre? Ja, ikke så lidt endda. Ofte bliver det ganske vist efterlyst, at vi i Foreningen NORDEN skal have nogle flere foredrag om aktuelle politiske spørgsmål. Det skal så at sige være mere nytteorienteret. Og det kan da være rigtigt nok. Vi står i hvert fald overfor enorme globale udfordringer med hensyn til klima og demokrati, for blot at nævne et par stykker. Her skal Norden selvfølgelig byde ind, og Foreningen NORDEN har en rolle her. Men det skal ikke glemmes, at det politiske grunder sig i det kulturelle – til syvende og sidst er det politiske åndeligt begrundet.

På de følgende sider præsenterer vi programmet for efteråret 2019 og foråret 2020.

Vi håber at mange af jer får lyst til at deltage i arrangementerne.

De bedste hilsner,

Aage Augustinus

Aage Agustinus, formand for Foreningen Norden i Odder
Aage Agustinus, formand for Foreningen Norden i Odder