Foreningen Norden i Odder er en lokal forening med et solidt fundament af medlemmer. Mange har været medlem i flere år og foreningen har dannet ramme for mange fælles oplevelser.

Som medlem har du adgang til alle arrangementer arrangeret af lokalforeningen i Odder. Det er ofte gratis at deltage, men der er arrangementer, hvor der opkræves en mindre deltagerbetaling. Det sker typisk, når der er eksterne oplægsholdere, der skal betales.

Hvert år arrangeres 1-2 ture for medlemmer. De fleste er i Danmark, men vi forsøger at gennemføre en nordisk rejse cirka hvert andet år.

 

Læsekreds i Odder:

Foreningen Norden har to læsekredse. Er du interesseret i at deltage – så kontakt:
Clary Rasmussen – tlf. 29 62 06 61

 

Som medlem af foreningen får du:
  • Tilbud om deltagelse i nordiske arrangementer, kurser og konferencer.
  • Magasinet Norden Nu fire gange årligt.
  • Foreningen NORDENs Rejsekatalog (udkommer i januar).
  • Chancen for at møde nye mennesker, der også interesserer sig for det nordiske

Bliv medlem og støt det nordiske samarbejde.